Seminář Boje z blízka 13.11.2021

05.10.2021

Vážení přátelé bojových sportů.
Oddíl Jujutsu Dojo Vám přeje krásné a klidné Vánoční svátky a do Nového Roku pevné zdraví.

Zároveň by Vás rád touto cestou pozval dne 13.11.2021 na seminář Boje z blízka.
Věříme, že tento termín nám budou okolnosti přát a potkáme se v hojném počtu.

Pokud by nastala situace a termín by byl ohrožen restrikcemi vlády, posuneme jej na nejbližší možný termín, kte
rý budeme věřit, že vyjde a budeme Vás informovat o změnách...

S pozdravem

Představenstvo Jujutsu Dojo